Mtoto Tanzania (Mtoto Orphanage)

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Folkvarsvej 2, 2000 Frederiksberg, CVR 36125985

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn på børnehjemmet Mtoto Orphanage i Maji Ya Chai, Arusha, Tanzania. Herunder kost, logi og skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02120