Me & Marley ApS

15-04-2020

Kontaktoplysninger

Glentevej 45, 4600 Køge - CVR: 40708324

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 15. april 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.meandmarley.dk) og medier (Facebook, Instagram, Bucketbloom).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til blomster til fordel for de ældre borgere i lokalområdet Køge under Corona-epidemien samt til plejepersonalet på plejecentre og sygehuse.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til blomster til ældre i andre byer i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. oktober 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02328