Louisiana-Fonden

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.louisiana.dk). De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til erhvervelse af kunst til Louisiana Museums samling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02152