Løkkefonden

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Bredgade 30, 1260 København K

CVR-nr.: 34440417

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.loekkefonden.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe drenge på kanten ind i fællesskabet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02085