Landsforeningen Husdyrenes Vel Fyn

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hovedvejen 46, 5750 Ringe, CVR 61308210

www.husdyrenesvel.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen via hjemmeside/donationsmodul (www.husdyrenesvel.dk), sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay:35398) og kontooverførsel(reg.nr.:9227 kontonr.:2270048113.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af dyreinternatet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02575