Komité - Støtte til V familie

30-11-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Marianne Boel Kjeldsteen Christensen, Dorte Marie Mogensen og Jesper Kjeldsteen Christensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 31. oktober 2020 til den 30. november 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform (Samlind), og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg. 9070 Konto 2241298118)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for V familie. Herunder begravelsesomkostninger og gravsten.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til økonomisk hjælp til familien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02919