Komité: Serve global wildlife

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Tanja Andersen

Kontaktmail: tanja@serveglobalwildlife.org

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.serveglobalwildlife.org), online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bæredygtige vilkår for vilde dyr og naturen i samarbejde med Non-goverment organisations. I den forbinde anvendes midlerne eksempelvis til rejseomkostninger, vaccinationer, kost, transport og logi samt dække udgifter til arbejdstøj, sikkerheds- og elektronisk udstyr. Derudover skal midlerne bruges til frede store skovområder, oprette en bevarelse på en dyr gruppe og skabe en uddannelse der skaber fremtidens ambassadør, der handler aktivt som en ansvarlig turist.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at stifte en fond i år 2022

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02082