Komité - Red en Koalabjørn

16-01-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Karlo Kortsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. november 2019 til den 16. januar 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Caremaker).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nødstedte koala bjørne i Australien. Midlerne sendes til Koala Hospital, port Macquarie NSW Australia.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. september 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00116