Komité - Juleindsamling til danske Veteraner & deres Pårørende

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Pia Bettina Jensen, Christina Louise Knudsen og Katja Michelle Knudsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.5454FT) og konto-overførsel (Reg 0518 Konto 356825).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til danske krigsveteraner og deres pårørende ved juletid. Modtagerne er fortrinsvis krigsveteraner med psykiske såvel som fysiske skader, som modtager overførselsindkomst.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02796