Komité: Jon Rostgaard Boiesens begravelse

10-01-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mikkel Thorup, Carsten Fogh Nielsen og Anne Eggert Stevns.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 10. januar 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med begravelsen af Jon Rostgaard Boiesen samt den efterfølgende begravelsesreception. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til Red Barnet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. juli 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02094