Komité - Indsamling til Gastric Sleeve operation til gavn for Christian Mandrup Møller

31-07-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jeppe Ørsøe Johansen, Emilie Ørsøe Johansen og Andreas Skov Esbech.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. april 2020 til den 31. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Samlind). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Christian Mandrup Møllers operation i form af Gastric Sleeve og udgifter forbundet hermed. Herunder medicin, kosttilskud og andre sundhedsfremmende ting.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre udgifter relateret til gastriske operation.
I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til andet lignende indgreb der har til formål vægttab og fremmende helbred.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02307