Komité - Indsamling til Anwar

22-10-2020

Kontaktoplysninger

 Komitéen består af Mette Winding Top, Karl Anders Top og Karl Andreas Kjær Johnsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 16. oktober 2020 til den 22. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Anwars gæld i forbindelse med opstart af egen virksomhed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. april 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03057