Komité - Ditlevsdal Bison Farm, v. Niels Henrik Ove

31-05-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Niels Henrik Ove, Helene Simmelkjær Ove og Janne Grøndahl Fuglsang.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. maj 2020 til den 31. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ditlevsdal.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foder til Ditlevsdal Bison Farms Ca. 400 bisonokser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2020

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02474