Klimakampens Støtteforening - Extintction Rebellion Denmark Support

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Åbyvej 65, 8230 Åbyhøj, CVR 40825223

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.xrdk.org, www.petreon.com), online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for klimaaktivisme i Danmark. Hovedsag-ligt Extinction Rebellion Danmark og bevægelsens fortsatte virke, aktiviteter og kamp for rettidig og retfærdig grøn omstilling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02210