Kirkefondet

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 1, Indgang 6, 3. sal, 2000 Frederiksberg - CVR: 11977391

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kirkefondet.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for varetagelse af Kirkefondets formål i henhold til fondens vedtægter, således at virke for liv og vækst i folkekirkens menigheder og at fremme mulighederne for at gå nye veje i den kristne forkyndelse. Formålet kan blandt understøttes ved rådgivning og konsulentbistand til menighedsråd, organisationer og grupper, udvikling af redskaber til nye arbejdsformer i kirken, udgivelser og kursusvirksomhed samt udlejning af vandrekirker og kirkeinventar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-01961