Kattehjælpen Aabenraa

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hærulfgade 24, 6230 Rødekro, CVR 37155322

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kattehjaelpenaabenraa.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for herreløse katte. Herunder indfange, neutralisere, dyrelægeregninger, foder, medicin og formidling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02133