Katrine Gisiger ApS

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 6, 2200 København N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

De indsamlede midler modtages via indsamlingsportal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktionen af podcasten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02668