KAPDUENS VENNER

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Dragevej 6, 4040 Jyllinge

CVR 39604159

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kapduen.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for KAPDUENS VENNER bl.a. til udgifter til bundmaling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02063