IWGIA

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Prinsessegade 29, 3. 1422 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.iwgia.org), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for IWGIA’ arbejde til fremme af oprindelige folks rettigheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02164