Hope & Future

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Kampmannsvej 27, 7000 Fredericia

CVR-nr.: 38716301

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hopeandfuture.dk) og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 99554) og kontooverførsel (Reg.nr.: 9570 konto nr.: 0012318081)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med at støtte børn og unge i Indonesien, primært med uddannelse – med det formål at bryde den sociale arv og gøre dem og deres familier selvstændige, uafhængige og selvforsørgende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02949