Herlufsholm Skole og Gods

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Herlufsholm Alle 170, 4700 Næstved, CVR 85896318

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.herlufsholm.dk, www.alumni.herlufsholm.dk.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Herlufsholm skole udvikling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02195