Hellig Kors Klosters Fond

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Lemvej 19, 6940 Lem St.

CVR 30814649

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.helligkloster.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til vedligeholdelse og drift af bygninger tilhørende Fonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02009