Giv og Få

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Teglværksvej 4, 5620 Glamsbjerg

CVR-nr.: 35496335

Indsamlingsperiode

 Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og salg/auktion. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for mindre bemidlede børnefamilier, flygtninge familier og enlige. Til f.eks. sommerlejr, juletræsfest, mad og tøj.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02093