Frankies Pizza ApS - Julemærkefonden

31-05-2020

Kontaktoplysninger

Frankies Pizza ApS - Julemærkefonden, Klosterstræde 9, 1157 København K - CVR. 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 31. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Julemærkefonden.

Indsamlingsområde

København, Klampenborg, Frederiksberg og Århus

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02359