Foreningen Tænketanken CONCITO

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Kattesundet 4, 3. 1458 København K – CVR 31679001

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmesiden (www.concito.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.605340) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1742628)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme effektive klimaløsninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00218