Foreningen Greenpeace Danmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Njalsgade 21G, 2300 København S

CVR 89198313

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.greenpeace.org), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Greenpeaces generelle arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02043