Forening for Islamisk Kultur og Viden

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Heimdalsgade 39, 2200 København N, CVR 28694121

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31.december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af foreningen, primært indretning af foreningens lokaler samt drift og husleje.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02191