Education Development Tanzania

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Åskrænten 48, 6710 Esbjerg V - CVR 41990910

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ed-tanzania.com).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5095 konto 1864243)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge i Tanzania. Herunder til udvikling af læring og trivsel samt udvikling af daginstitutioner og skoler i udvalgte områder i Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03406