Det forskudte dige

01-09-2020

Kontaktoplysninger

Storegade 11, st., 6640 Lunderskov, CVR 40125728.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 1. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en folkebus til den frivillige forening Det Forskudte Dige.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til inventar.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til aktiviteter på turne i Kolding Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02599