Den almennyttige selvejende institution - MENTORBARN - relationer for livet

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Spinderigade 11, 7100 Vejle.

CVR 36569514

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mentorbarn.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering, administration, herunder lønninger, husleje, overhead, materialer, ekstern rådgivning m.m., og fremtidig drift af den selvejende institution MENTORBARN.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02028