Deichmann Sko ApS

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 6D, 1620 København V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.deichmann.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for danske og internationale projekter, der støttes igennem Deichmanns hjælpeorganisation wortundtat (www.wortundtat.de/en).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02154