Dansk Kherwara Mission

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Tømrerparken 14, 4180 Sorø

CVR-nr.: 29733333

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kherwara.dk), salg/auktion, sociale medier (Facebook) og merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et opholdssted for fattige piger og kvinder i byen Kherwara i Rajastan, Indien. Opholdsstedet er et pigehjem, hvor der tilbydes kost og logi, skolegang, undervisning i hygiejne og styrkelse af kvindernes rettigheder samt oplæring i demokrati og ansvar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02110