Copenhagen Contemporary-Fonden

30-12-2020

Kontaktoplysninger

Refshalevej 173, 1432 København K, cvr. nr. 36493003

Indsamlingsperiode

Fra den 25. juni 2020 til den 30. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.531370).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Flygtningehjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02519