Climaider ApS

26-12-2020

Kontaktoplysninger

Porcelænshaven 26, 2., 2000 Frederiksberg - CVR:39835037

Indsamlingsperiode

Fra den 27. december 2019 til den 26. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.rensti.dk) og online indsamlingsplatform. De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til beplantning- og beskyttelse af skov. Et projekt, der planter millioner af træer i Kenya, Tanzania, Uganda og Indien, og et projekt, der beskytter 785.000 hektar skov i Zimbabwe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02091