Bylling Foundation

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Porsevænget 6, 5250 Odense SV - CVR: 36206527

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.byllingfoundation.com), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af børnehjemmet Bylling Huset. Herunder husleje, mad, rent drikkevand, uddannelse, uniformer, skolematerialer, lønninger til ansatte, transport, aktiviteter, tøj og sko mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02308