Brandfolkenes Cancerforening og indsamling

31-12-2020

Kontaktoplysninger

M Bechs Alle 160, 2650 Hvidovre, CVR 35566422.

www.brandcancer.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.brandcancer.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay 51059) og kontooverførsel(reg.nr.:6818 kontonr.:1139046).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift og arbejde med reducering af kræftramte brandfolk ved information, forebyggelse, videnskabelige studier og anerkendelse af kræft som erhvervssygdom for brandfolk, samt en dag at kunne yde økonomisk bistand til kræftramte brandmandsfamilier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02594