AMANAH AID

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Dyringparken 86, 2660 Brøndby Strand, CVR 39393530

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til udviklingsbistand og nødhjælp i fattige dele af verden, udøve velgørende og almen gavnlig virksomhed såvel her som i udlandet, arbejde for fred, sundhed og gode menneskelige kår.

Herunder skal midlerne anvendes til Foreningens virke for medmenneskelighed, samarbejde og god sameksistens blandt alle folkeslag og religioner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02077