Velfærdsfonden

23-09-2016

Kontaktoplysninger

Dampfærgevej 10, 2. 2100 København Ø
CVR: 33628307

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2015 til den 23. september 2016.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside på www.bornsvelfaerd.dk og www.springsters.dk.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udvikle nye løsninger på sociale udfordringer og skabe bedre vilkår for udsatte grupper. Der opfordres til at give et bidrag til et af fondens konkrete projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Indsamlingsnævnet har modtaget Velfærdsfondens årsrapport for 2014-2015 og 2015-2016.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 18-700-00066