Kan jeg købe sekundærbolig?

En sekundærbolig er en ejendom, hvor du ikke bor fast. Det er typisk et sommerhus eller en ferielejlighed. Men det kan fx også være en pendlerbolig eller en helårsbolig, hvor du ikke bor fast og således heller ikke er tilmeldt det danske folkeregister (CPR).

Du skal søge Civilstyrelsen om tilladelse, hvis du vil købe en sekundærbolig, og du ikke har bopæl i erhvervelseslovens forstand, og du ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år.

Du kan kun få tilladelse til at købe en sekundærbolig, hvis du har en særlig stærk tilknytning til Danmark.