Jeg er statsborger fra et land uden for EU/EØS og Schweiz – kan jeg købe en helårsbolig?

En helårsbolig er den ejendom, hvor du har din faste bopæl, rent faktisk bor og er tilmeldt det danske folkeregister (CPR).

Du skal have Civilstyrelsens tilladelse hvis du er statsborger fra et land uden for EU/EØS og Schweiz, og du ikke har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand, eller du ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år.

Det er ikke muligt for Civilstyrelsen at give en generel tilladelse til erhvervelse af en helårsbolig. Tilladelse kan således kun gives til en bestemt ejendom.

Du kan få ændret din tilladelse til køb af helårsbolig til en anden helårsbolig indtil 3 måneder efter afgørelsestidspunktet.

Betingelser for tilladelsen

Tilladelse til køb af helårsbolig er betinget af, at du har lovligt ophold i Danmark og anvender boligen som din helårsbolig.

Du må som udgangspunkt ikke må flytte fra ejendommen uden at sælge den. Gør du det risikerer du, at Civilstyrelsen pålægger dig at sælge eller overdrage ejendommen indenfor 6 måneder. Overholder du ikke pålægget, kan du blive straffet med en bøde.

Har du boet i Danmark i mere end 5 år, når du flytter fra ejendommen, har du dog ikke pligt til at sælge eller overdrage ejendommen.

Særligt for dig, som skal udstationeres fra Danmark

Skal du udstationeres, og har du ikke boet i Danmark i mindst 5 år, kan du søge Civilstyrelsen om at beholde ejendommen under udstationeringen. Din ansøgning herom skal indeholde følgende:

 • En kontrakt eller lignende som dokumenterer din midlertidige udstationering.
 • En erklæring om, at du vil flytte tilbage på ejendommen efter endt udstationering.

Hvordan søger jeg om køb af helårsbolig?

For at kunne behandle din ansøgning, skal Civilstyrelsen bruge følgende:

 • Dokumentation for, at du har lovligt ophold i Danmark (f.eks. en gyldig opholdstilladelse).
 • En erklæring om, at du vil anvende ejendommen som din helårsbolig.
 • En købsaftale eller en salgsopstilling samt oplysning om den forventede overtagelsesdag.
 • Oplysning om du ejer anden fast ejendom i Danmark. Hvis ja, oplys gerne adressen.

Derudover skal du svare på følgende spørgsmål om dig selv til brug for vurderingen af, om du har bopæl i erhvervelseslovens forstand:

 • om du er gift eller samlevende.
 • om din eventuelle ægtefælle/samlever bor i Danmark.
 • om du har mindreårige børn.
 • om dine børn går i skole eller institution i Danmark.
 • om du taler dansk.
 • om du har taget danskkurser, herunder hvilke.
 • om du arbejder eller studerer i Danmark. I givet fald bedes du oplyse hvor.
 • om du har anden øvrig tilknytning til Danmark.

Civilstyrelsen har udarbejdet et ansøgningsskema, som du kan bruge, når du vil sende en ansøgning om tilladelse til køb af helårsbolig.

Sagsbehandlingstiden er omkring fire uger.

Du kan finde ansøgningsskemaer på Civilstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsskemaerne findes på dansk og engelsk.