Hvis du vil klage?

Du kan ikke klage over Civilstyrelsens afgørelser om erhvervelse af fast ejendom til anden myndighed.

Du kan dog klage til Folketingets Ombudsmand, ligesom Civilstyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene.