Hvordan finder du ud af, om du skal have tilladelse til at købe fast ejendom?

Hvis du ikke har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand eller ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, skal du som udgangspunkt ansøge Civilstyrelsen om tilladelse.v

Har du sendt en ansøgning til Civilstyrelsen, og viser det sig, at du ikke behøver tilladelse, vil Civilstyrelsen afslutte sagen og henvise dig til Tinglysningsretten. Det er herefter Tinglysningsretten, der tager endelig stilling til, om du kan købe fast ejendom uden Civilstyrelsens tilladelse.

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder af fast ejendom. Når du tinglyser dit ejerskab over ejendommen, tager Tinglysningsretten endelig stilling til, om du skal have Civilstyrelsens tilladelse til at købe fast ejendom. Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for at købe fast ejendom uden Civilstyrelsens tilladelse, skal du derfor afgive en erklæring direkte til Tinglysningsretten.