Bopæl i erhvervelseslovens forstand betyder, at du har dit faste og varige hjem i Danmark

Om du har bopæl i erhvervelseslovens forstand er en konkret vurdering af, om du har dit faste og varige hjem i Danmark. Det er således ikke nok, at du aktuelt bor i Danmark.

Ved vurderingen af, om du har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand, indgår blandt andet følgende forhold:

  • hvor længe du har boet i Danmark.
  • om du er gift eller samlevende.
  • om din eventuelle ægtefælle/samlever bor i Danmark.
  • om du har mindreårige børn.
  • om dine børn går i skole eller institution i Danmark.
  • om du taler dansk.
  • om du har taget danskkurser, herunder hvilke.
  • om du arbejder eller studerer i Danmark.
  • om du har anden øvrig tilknytning til Danmark.