Hvordan søger jeg om at købe en sekundær bolig?

Hvis du vil søge om tilladelse til at købe en sekundærbolig, skal du sammen med din ansøgning sende følgende til Civilstyrelsen:

  • Oplysninger om tidligere ferieophold i Danmark.
  • Oplysninger om familiær tilknytning til Danmark – både nuværende og tidligere familie i Danmark
  • Oplysninger om sproglig tilknytning
  • Oplysninger om anden tilknytning til Danmark
  • En kopi af dit pas.
  • Adressen på den ejendom du vil købe.
  • Dokumentation i relevant omfang.
  • Oplysning om du ejer anden fast ejendom i Danmark. Hvis ja, oplys gerne adressen.

Civilstyrelsen har udarbejdet et ansøgningsskema, som du kan bruge, når du vil sende en ansøgning om tilladelse til at købe sekundærbolig i Danmark.

Sagsbehandlingstiden er omkring ti uger.

Du kan finde ansøgningsskemaer på Civilstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsskemaerne findes på dansk og engelsk.