Hvornår har du haft bopæl i Danmark i mindst 5 år

Når Civilstyrelsen vurderer, om du har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, bruger de oplysningerne fra Det Centrale Personregister (CPR).

Det er ikke et krav, at du har bopæl i Danmark i 5 sammenhængende år. Det betyder heller ikke noget, hvor lang tid det er siden, du boede i Danmark, eller hvor gammel du var, da du boede i Dannmark.