Kan jeg købe fast ejendom i Danmark?

Hvis du skal købe en villa, byggegrund, ejerlejlighed, sommerhus, andelsbolig eller anden fast ejendom i Danmark gælder særlige regler. Reglerne gælder uanset, hvordan du vil anvende ejendommen.

Udgangspunktet er, at hvis du ikke har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand eller ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, skal du have tilladelse fra Civilstyrelsen til at erhverve fast ejendom i Danmark.

Det betyder, at du ikke skal have Civilstyrelsens tilladelse, hvis du:

  • har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand, eller
  • har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år.