Ansøg digitalt om tilladelse til indsamling efter § 3 eller § 4

Det kræver en tilladelse for at foretage en indsamling. Det kræver også en tilladelse, når der i umiddelbar tilknytning til et salg tilkendegives, at en del af købesummen går til et bestemt formål.
På denne side kan du blive klogere på, hvordan du ansøger om tilladelse eller, om du er undtaget kravet om en forudgående tilladelse.

Vi gør opmærksom på, at vi offentliggør en række oplysninger om din indsamling på vores hjemmeside, når vi har givet tilladelse til indsamlingen. Vi offentliggør bl.a. det fulde navn på indsamleren, indsamlingens formål og indsamlingsmåden.

Indsamlingsnævnet fører en offentlig tilgængelig fortegnelse over godkendte indsamlinger, hvor oplysningerne fremgår. Du kan se, hvilke oplysninger vi offentliggør om godkendte indsamlinger under Godkendte indsamlinger.

Start din ansøgning

Start

Vi gør opmærksom på, at browseren Internet Explorer ikke understøttes. Vi anbefaler, at du anvender en anden browser, eksempelvis Microsoft Edge eller Google Chrome.

Du starter din ansøgning ved at svare på nogle spørgsmål. Dine svar guider dig til den rigtige selvbetjeningsløsning eller til ansøgningsblanketten i pdf. 

Undtagelser til kravet om en tilladelse

Der er situationer, hvor der er undtagelser til kravet om en forudgående tilladelse. Undtagelserne er:

Du kan læse mere om undtagelserne under Ofte stillede spørgsmål.

Hvilken paragraf skal jeg ansøge om tilladelse efter?

Der kan ansøges om tilladelse efter nedenstående paragraffer: 

Ansøgning om tilladelse til specifik indsamling (§ 3)

For at søge om tilladelse efter § 3 skal man være en fysisk person, som er myndig, eller en juridisk person med et cvr-nummer (det vil sige offentlige og private institutioner, virksomheder, organisationer og foreninger m.v.). En tilladelse efter § 3 kan gives for op til 1 år ad gangen, med et specifikt formål.

Bemærk, at en enkeltmandsvirksomhed ikke kan få en tilladelse som en juridisk person, men skal søge som fysisk person.

Ansøgning om tilladelse til indsamlinger i op til 3 år (§ 4)

En tilladelse efter §4 kan kun gives organisationer, som er godkendt efter ligningsloven som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelse, og har eksisteret i 3 år eller mere. Tilladelsen gælder op til 3 år. 

Hvordan ansøger du om tilladelse til at foretage en indsamling?

Du kan ansøge om tilladelse til indsamling enten via vores digitale selvbetjeningsløsning eller ved hjælp af en ansøgningsblanket i pdf. Du finder ansøgningsmulighederne nederst på siden under punktet Start din ansøgning.

Vi anbefaler, at du bruger den digitale selvbetjeningsløsning, da den guider dig igennem ansøgningen. På den måde kan du sikre dig, at vi får alle de oplysninger og dokumenter, vi skal bruge for at kunne behandle din ansøgning hurtigst muligt.

Hvem kan ansøge via den digitale selvbetjeningsløsning?

For at ansøge via den digitale selvbetjeningsløsning skal du opfylde nedenstående krav:

  • NemID/MitID hvis du ansøger om tilladelse efter § 3 som fysisk person eller
  • medarbejdersignatur for alle tegningsberettigede, hvis du ansøger om tilladelse efter § 3 som en juridisk person eller
  • medarbejdersignatur for alle tegningsberettigede, hvis der ansøges efter § 4
  • betalingskort (dankort, visa dankort, visa og MasterCard)

Hvis I ikke opfylder ovenstående krav, skal I ansøge om tilladelse ved at bruge ansøgningsblanketten i pdf, som I finder under Blanketter.

Taksterne for gebyr i 2024

Ansøgning om tilladelse §3
kr. 1.200
Ansøgning om tilladelse §4
kr. 11.300

Indbetalingen af gebyret sker i forbindelse med udfyldningen af ansøgningen i den digitale selvbetjeningsløsning.