Relevant lovgivning

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Retslægerådet afgiver lægefaglige udtalelser i flere forskellige typer sager. 

Reglerne herom finder du i Lov om Retslægerådet og Bekendtgørelse om forretningsorden for Retslægerådet