Rådets organisation og sammensætning

Retslægerådets medlemmer

Professor Torben Bæk Hansen, Regionshospitalet Gødstrup, formand 1. november 2021 til 31. oktober 2027
Professor Jytte Banner, Retsmedicinsk Institut, København, næstformand 1. april 2021 til 31. marts 2027
Professor Søren Jacobsen, Rigshospitalet 1. januar 2021 til 31. december 2026
Overlæge, ph.d. Mette Brandt-Christensen, Psykiatrisk Center Sct. Hans / Retspsykiatrisk Center Glostrup, næstformand 1. marts 2022 til 28. februar 2028
Overlæge Camilla Bock, Retspsykiatrien Slagelse 1. juli 2023 til 30. juni 2029
Overlæge Henrik Steen Andersen, Rigshospitalet 1. juli 2023 til 30. juni 2029
Professor Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup 1. maj 2019 til 30. april 2025
Professor Martin Balslev Jørgensen, Psykiatrisk Center København 1. juli 2020 til 30. juni 2026
Overlæge Thomas Kirkegaard, Psykiatrisk Center København  1. januar 2021 til 31. december 2026 
Overlæge, ph.d. Hanne Gottrup, Aarhus Universitetshospital 1. november 2021 til 31. oktober 2027
Professor, Carsten Reidies Bjarkam, Aalborg Universitetshospital  1. december 2023 til 30. november 2029
Overlæge, Torsten Warrer, Rigshospitalet 1. maj 2024 til 30. april 2030

Retslægerådets sekretariat

Sekretariatschef Jeanett Palmann Jensen
Souschef Jeppe Jessen 
2 fuldmægtige
5 kontorfunktionærer

Lægelige referenter

Overlæge, dr.med. Lars Tue Sørensen
Professor Niels Lynnerup
Professor Torben Schroeder

Sikring af habilitet ved udpegning af sagkyndige fra sag til sag

Retslægerådets formandskab kan i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, udpege sagkyndige fra sag til sag. For tiden har ca. 250 specialister stillet deres ekspertise til rådighed for Retslægerådets sagsbehandling. Den aktuelle liste over sagkyndige kan findes i årsberetningen.

Ifølge Retslægerådets forretningsorden, § 4, må den, der er inhabil i forhold til en sag, ikke medvirke ved rådets behandling af den pågældende sag. Inhabilitet foreligger i samme tilfælde som nævnt i forvaltningsloven. Såvel formandskabet som de sagkyndige lægger ved udpegningen stor vægt på, at ingen sagkyndig udtaler sig i en sag, hvor den pågældende er inhabil. For at sikre fuld gennemsigtighed har de sagkyndige deklareret deres eventuelle tilknytninger til institutioner, organisationer mv. ud over Retslægerådet.