Logopakke

Det er en forudsætning for udbetalingen af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer, herunder rapporter, brochurer, plakater, nyhedsbreve mv. samt ved elektronisk formidling i form af hjemmesider, at Offerfonden har deltaget i finansieringen af projektet/aktiviteten.

Følgende tekst skal derfor indsættes på produktet:

Dette materiale er støttete økonomisk af Offerfonden. Materialets udførsel, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatterens egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden.

Hvis nogle af ovennævnte produkter rettes mod et internationalt publikum (f.eks. ved forskningsprojekter), skal der i stedet indsættes følgende engelsksprogede tekst:

These materials have received financial support from The Danish Victims Fund. The execution, content, and results of the materials are the sole responsibility of the authors. The analysis and viewpoints that have been made evident form the materials belong to the authors and do not necessarily reflect the views of The Council of The Danish Victims Fund.

Offerfondens logo skal desuden indsættes på produktet. I de tilfælde hvor den engelske tekst benyttes, skal der indsættes det tilsvarende engelsksprogede logo.